Zwroty, naprawy i wymiany

Jesteśmy dumni z jakości naszych ubrań. Każdy Produkt jest wykonywany ręcznie z wielką starannością. Wymienimy, naprawimy lub zwrócimy pieniądze jeśli którykolwiek z Produktów posiadał wadę produkcyjną nie wynikającą z normalnego zużycia. Aby przedłużyć żywotność odzieży, postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi pielęgnacji umieszczonymi na Produkcie.

Jeśli chcesz zwrócić produkt bez podania przyczyny lub który był wadliwy bądź uszkodzony, postępuj zgodnie z poniższą procedurą:

– Powiadom <dose> o chęci zwrotu za pośrednictwem poczty elektronicznej na hello@doselabel.com w ciągu 14 dni od otrzymania Zamówienia, aby uzyskać „Numer ID Zwrotu”.
– Prześlij „dowód zakupu”, będący rachunkiem lub wyciągiem bankowym.
– Zwróć Produkt w oryginalnym stanie (nienoszony, nieprany z dołączonymi oryginalnymi metkami) na adres <dose> (adres podany w zakładce “kontakt”) w ciągu najbliższych 14 dni od dnia wysłania powiadomienia.
– W przypadku zwrotów międzynarodowych należy oznaczyć przesyłkę jako „ZWROT” na dokumentach firmy kurierskiej.
– Po otrzymaniu wysłanej przez Ciebie przesyłki i sprawdzeniu jej zawartości <dose> zwróci pełną kwotę lub wymieni Produkt. Zwrot Produktu odbywa się na koszt i ryzyko Kupującego.

– Koszty przesyłki pokrywane są wyłącznie jeśli przedmiot jest wadliwy. Maksymalna kwota zwrotu kosztów wysyłki to 15 PLN.
– Zwrot kwoty może być tylko i wyłącznie na kartę kredytową, która została użyta do dokonania pierwotnego zakupu. Refundacja zostanie zrealizowana niezwłocznie po otrzymaniu przedmiotu przez <dose>, uwzględniając czas na realizację (do 14 dni).
– Wadliwe produkty <dose> może wymienić tylko i wyłącznie na ten sam Produkt, uwzględniając jego dostępność.

Reklamacje

W przypadku umowy z Klientem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.

– Klient jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

  1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  2. żądać usunięcia wady.
  3. żądać obniżenia ceny;
  4. odstąpić od umowy;

W celu zgłoszenia reklamacji zakupionego towaru postępuj zgodnie z poniższą procedurą:

– Opisz roszczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na hello@doselabel.com.
– Prześlij „dowód zakupu”, będący rachunkiem lub wyciągiem bankowym oraz swoje dane kontaktowe.

– Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego zostanie nadany i wysłany na wskazany przez Klienta adres e-mail unikalny numer sprawy, którym należy się posługiwać podczas kontaktu z pracownikami <dose>.

– O sposobie rozpatrzenia Zgłoszenia Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie przewidzianym w prawie.

Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

  1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
  2. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  3. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
  4. żądania usunięcia wady.

– Klient zobowiązany jest dostarczyć towar oraz wszystkie niezbędne dane do rozstrzygnięcia reklamacji w terminie do 7 dni od momentu wysłania prośby przez pracownika <dose>.

– Brak informacji zwrotnej w terminie do 7 dni od momentu wysłania prośby przez pracownika <dose> może wydłużyć czas rozpatrywania Zgłoszenia, lub spowodować odrzucenie roszczeń Klienta jako niezasadne.

– W przypadku odsyłania reklamowanego/zwracanego towaru należy przesyłkę zaadresować i wysłać na adres siedziby <dose> z dopiskiem „REKLAMACJA” i nadanym numerem sprawy.

– Reklamowany lub zwracany przez Klienta towar, powinien zostać właściwie zabezpieczony przed ewentualnymi dodatkowymi uszkodzeniami, mogącymi powstać podczas transportu.

– Złożenie Zgłoszenia oznacza, iż Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia sprawy zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
1997r. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami). Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawienia.

– W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechni